Skulptera sitt ansikte

Inom skönhetsindustrin arbetar man hela tiden för säkrare och bättre produkter och metoder. Därför finns det idag en uppsjö av möjligheter om man har något man vill förändra i utseendet.

En skönhetsoperation är det mest drastiska man kan göra när det kommer till att förändra sitt utseende. Det är ett permanent ingrepp som kan få varierande resultat beroende på den som utför ingreppet. Men även beroende på hur kroppen reagerar på ingreppet. I de flesta fall blir resultatet det önskade men det finns även tillfällen då det inte blir det.

Om man inte känner att man vill göra en operation så kan man istället använda sig av en enklare och billigare åtgärd. Som exempelvis fillers. En möjlighet att i många fall få samma resultat som med en operation. Men både billigare och enklare. Fast att det förstås måste göras om då och då framöver. Vilket också kan vara en fördel om man inte tycker att man vill fortsätta ha det utseendet som behandlingen ger. Eller om man istället vill välja någon annan metod.

Fokus på helheten

Om man har ett ansikte där något sticker ut så kan fokus läggas på den delen. Istället för att se hela ansiktet så ser man bara de tunna läpparna, rynkan vid ögonbrynen, eller de omarkerade kinderna. Användningen av fillers kan göra den lilla förändringen som ger det stora resultatet. Det kanske endast handlar om att förändra något en eller ett par millimeter för att det blickfånget ska försvinna. Och att det därmed ska uppstå en harmoni i hela ansiktet. Något som är orsaken till att de flesta söker sig till just fillers som lösning på sina bekymmer.

Sticka ut i mängden

De som kommer till en klinik för att få behandling med fillers gör oftast det för att ta bort små skönhetsfel eller irritations-områden. Man vill få ett mjukare, yngre, piggare och mer symmetriskt utseende. Men det finns även de som använder sig av fillers för att istället sticka ut i mängden. Eller markera något parti i ansiktet. Som klinik så brukar man även hjälpa sina kunder med rådgivning. Om någon har en önskan som kan kännas onödig eller till och med skadande, så kan man försöka hjälpa kunden att hitta en bättre balans. Meningen är att man ska sträva mot ett hälsosamt och sund utseende där man kan känna sig nöjd. Det är ett ansvar som kliniken har mot kunderna. Läs mer om fillers här: https://www.fillersgöteborg.com

27 Sep 2020