Ska du använda Clear Eyes? Läs alltid bipacksedeln

Oavsett vilken medicin det är man ska använda bör man alltid läsa bipacksedeln först. Clear Eyes är inget undantag. Här finns viktig information kring dosering, risker och vad man bör och inte bör göra när man har använt sig av medicinen.

Clear Eyes är en ögondroppslösning som används för att motverka besvär med torra och/eller röda ögon. Den verkar genom att dra ihop blodkärlen och minskar på så sätt rodnader och svullnader.

Informationen nedan innehåller endast exempel på vad som står i bipacksedeln. Läs den alltid i sin helhet eller fråga din läkare eller ditt apotek om du har ytterligare frågor kring produkten.

Använd inte Clear Eyes om…

Clear Eyes är inte för alla. Dock är det relativt få som inte kan använda sig av det. Bland annat bör man inte vara allergisk mot nafazolinhydroklorid som är en av huvudingredienserna. Givetvis bör man inte vara allergisk mot några av de andra ingredienserna heller. Samtliga ingredienser i Clear Eyes kan hittas i bipacksedeln du får med vid ditt köp.

Du bör inte heller använda Clear Eyes om du…

Det här kan vara svårt att känna till på förhand. Är du osäker bör du rådgöra med ditt apotek eller din läkare.

Hur Clear Eyes används

Oavsett märke tas medicinen på ungefär samma sätt. Glöm dock inte alltid att läsa det här avsnittet i bipacksedeln för just din produkt, då detaljer kan skilja sig åt. Börja med att:

  1. Tvätta händerna noga före användning.
  2. Var försiktig med droppspetsen. Låt den inte komma i kontakt med något.
  3. Häll en droppe eller två i varje öga två till tre gånger om dagen.

Clear Eyes är avsett att användas under kortare perioder. Det bör inte användas mer än sju dagar på raken. Kom ihåg att inte förvara ögondropparna i temperaturer högre än 25 grader. Likaså ska de förvaras i skydd mot kyla.

Biverkningar

Precis som vilket läkemedel som helst, kan Clear Eyes ge biverkningar efter användning. Det här innebär inte att alla som använder medicinen får det. Vissa användare kan känna av sveda, lättare dimsyn eller att pupillerna vidgas något. De här biverkningarna är dock vanliga och tillfälliga.

Får du däremot ögonsmärta, förändringar i synen eller blir känslig för ljus bör du upphöra med användningen och kontakta läkare. Likaså gäller om du upplever fortsatt rodnad, irritation i ögat eller något annat av symptomen ovan och inte blir bättre eller om tillståndet försämras efter ett dygn.

Läs mer på http://www.cleareyessverige.se/.

3 Jun 2017