Fem myter om botox

En botoxbehandling är idag ett av de vanligaste skönhetsingreppen att göra, oavsett ålder, men det finns fortfarande en del missuppfattningar om vad botox egentligen gör. Likaså kan det finnas missförstånd om vem som egentligen är en bra och lämplig kandidat för en behandling. I slutändan är det bara du och din behandlare som kan säga om botox är rätt just för dig, men innan du kommer dit vill vi ta upp en del myter om behandlingen.

Botox bör bara användas när rynkorna väl har visat sig

Det här stämmer inte. Många menar att botox faktiskt går bra att använda i förebyggande syfte, och att det kan ge bättre resultat när rynkorna väl skulle ha uppkommit. När man väl har fått rynkor, är det svårt att få huden att se helt len ut igen. Om man däremot behandlar sig med botox i förebyggande syfte kan huden hållas len och slät en längre tid.

Botox används i huvudsak för att lindra rynkor och linjer som uppstår med vissa ansiktsrörelser. Om man gör en botoxbehandling tidigt kan man vänja sig vid att göra vissa rörelser som framkallar dessa skrynklor och linjer. Har man tur ”behöver” man då inte botox alls förrän vid hög ålder.

När du slutar med behandlingen blir rynkorna värre

Vissa tror att rynkorna blir värre än de var från början när du slutar med botox. Så är dock inte fallet. De går helt enkelt tillbaka till hur de var innan du genomförde behandlingen. Processen tillbaka går långsamt och kräver en påfyllning för att vändas till att få de fina resultaten igen. Ofta brukar man få göra en påfyllning ungefär var fjärde månad för att resultaten skall bibehållas. Om man regelbundet fyller på och har gjort det under en längre kan man så småningom behöva göra påfyllningarna med allt längre tid emellan dem.

Lång resa till specialist krävs för att få injektionen

Den här myten har troligen dödats i hög grad, men vissa kan ha uppfattningen att det krävs en resa till en specialistklinik i t.ex. Stockholm för att få sin injektion. Visserligen har Stockholm ett brett urval av kliniker – men det går att få botox-injektioner nästan överallt i Sverige idag.

Råkar man bo i Stockholm har man många kliniker i sitt närområde att välja mellan. Men även i mindre städer så som Visby, Nässjö och Vetlanda finns det kliniker som gör botox. Det krävs alltså ingen längre resa till exempelvis Stockholm för en behandling. Då botox behöver fyllas på regelbundet skulle det vara ganska omständligt.

4 Aug 2017