En behandling som gör det bättre

Vill du veta mer om botox? Då ska du fortsätta läsa. Botox och fillers är inte samma sak, men blandas lätt ihop. Med fillers kan man förändra sitt utseende, medan botox ofta används av hälsoskäl.

Många använder botox av hälsoskäl. Visst kan man också ta hjälp av botox för att reducera en rynka eller två. Många gånger används det mot extrem svettning och migrän. När man tar botox mot extrem svettning blockeras nervimpulser och salivproduktionen minskar. Behöver man det för att förebygga migrän fungerar det även där blockerande. Botoxen förebygger migrän genom att blockera migränens starka signaler. Har man problem som man inte lyckats lösa trots olika försök kan det vara värt att prova med botox. Det finns kliniker lite överallt i landet. Ska du behandlas med botox i Göteborg hittar du bra kliniker där de är proffs på botox.

Den stora skillnaden

Botox används för de syften som beskrivits. Det är endast läkare, tandläkare eller sjuksköterskor som får lov att ge botox eftersom botox är ett läkemedel. Det är inte riktigt lika strikta regler kring fillers. Fillers används oftast för utseendets skull, för att förändra läppar, panna, kinder och så vidare. Många kliniker erbjuder både fillers och botox. Har man inte själv koll på vad och hur mycket man ska ha, har kliniken det. Rådgör alltid med en klinik eller din läkare innan du tar botox eller fillers. Var noga med valet av klinik, det är inte roligt om drabbas av ett dåligt resultat efter behandlingen.

27 Mar 2021