Coolsculpting – vet mer

Coolsculpting är en ganska ny metod för viktminskning. På kort tid har ett stort intresse för metoden väckts eftersom det är enkelt, billigt och ett relativt snabbt ingrepp. Många som kanske värjt sig mot att göra en fettsugning, gör istället en Coolsculpting eftersom hela processen upplevs smidigare i största allmänhet.

Du och behandlare kommer överens om områden

Bland det första man gör vid en behandling är att komma överens, ofta under en konsultation, vilket eller vilka områden det är som ska behandlas. Beroende på vilka områden du anser ska behandlas, väljer behandlaren ut ett visst munstycke som passar särskilt bra för den uppgiften. Till exempel brukar ett särskilt munstycke används för att reducera mage efter graviditet.

Så gott som smärtfri

Smärtan vid Coolsculpting är nästan obefintlig. Visserligen kan vissa patienter uppleva ett visst obehag när vakuumet startas, huden sugs och kylplattorna aktiveras. Under behandlingens första minuter kommer patienten att uppleva en kylande känsla, något som vissa upplever som lite obehagligt. Det här är dock individuellt, och för de flesta innebär den här kylande känslan inga problem.

Går snabbt

Behandlingen tar vanligtvis inte mycket mer än en timme och många patienter brukar ligga och vila, läsa en bok eller lyssna på en podcast eller liknande medan behandlaren utför ingreppet. Hos de allra flesta kliniker ligger eller sitter man bekvämt och behöver inte ägna mycket tanke åt själva behandlingen. Studier har visat att minst en timmes behandling krävs för att ingreppet ska bli effektivt utfört. Efter att en timme har gått kommer systemet att stänga av sig själv.

Små biverkningar

Till skillnad från mer komplicerade ingrepp, så som en fettsugning till exempel, kan du direkt återgå till arbetet eller utföra andra aktiviteter efteråt. En del av patienterna kan uppleva mindre rodnader, stickningar eller lindrig ömhet i området som har behandlats. Det här är tillfälligt och kommer att försvinna inom några dagar eller några veckor.

Vem är en bra kandidat för Coolsculpting?

Nästan alla kan behandlas med Coolsculpting. Dock gör man alltid givetvis en konsultation på förhand för att se till att allt går rätt och säkert till. Den som har opererat sig inom samma område där behandlingen är tänkt att ske, bör vänta minst ett halvår från att operationen ägde rum. Därutöver kan vissa köldrelaterade sjukdomar stå i vägen för en behandling. Dock är dessa typer av sjukdomar mycket ovanliga, men om ditt hälsotillstånd omöjliggör en behandling skall detta alltid framkomma under en konsultation.

11 Jul 2017